• Generelle handelsbetingelser

a.     Disse standarder og regler beskriver beskriver de gensidige rettigheder og forpligtelser der påhviler parterne med hensyn til leveringsforpligtelse, udveksling og retur politik mellem virksomhederne der køber varer på webshoppen www.limepack.dk og Limepack.

b.     Før du starter med at benytte dig af webshoppen og køber på www.limepack.dk, skal du læse disse regler grundigt igennem og gøre dig bekendt med dem.

c.     Køberen anerkender at have gjort sig bekendt med reglerne og at køberen vil overholde disse regler ved at krydsefeltet af ”Jeg accepterer handelsbetingelserne.”.

d.     Hvis det er sælgerens rettigheder eller ansvar at send information eller dokumenter til køberen via email, er det i alle sager køberens ansvar at sørge for den angivne e-mailadresse er tilgængelig og korrekt.

e.     Disse regler er lavet på baggrund af international-, europæisk- og dansk-ret. Retlige tvister der udkommer af disse regler, er forholdet reguleret af dansk ret. Hvis der er retlige-tvister skal det først prøves at løses ved forhandling. Hvis det ikke er muligt at nå en aftale gennem forhandling, er stedet for jurisdiktion for alle retlige tvister, der udkommer af forretningsforholdet mellem Limepack og klienten, ved domicilet af Limepack.

 • Tilbud og kontrakt

a.     Alle tilbud fra Limepack er ikke bindende, pånær hvis de er tydeligt markerede som bindende eller har en bestemt accepteringsperiode. Kunden kan anmode om et tilbud fra limepack via hjemmesiden www.limepack.dk eller via telefon. Tilbuddene fra Limepack kræver et tydeligt samtykke fra kunden.

b.     Limepack reservere ejendommen eller copyright på alle tilbud og designs, tegninger, illustrationer, beregninger, brochure, kataloger, modeller, værktøjer og andre dokumenter and hjælp givet til en kunde. Kunden må ikke gøre disse objekter tilgængelige for tredje parter uden tydeligt samtykke fra Limepack, eller offentliggøre dem, eller selv benytte sig af dem, eller reproducere dem. Kunden skal ved anmodning fra Limepack eller hvis kunden ikke længere har behov for dem, returnere dem og destruere eventuelle kopier.

c.     I tilfælde af levering til tredje parter, er køberen betragtet som væren kontraktsparten. Hvis levering til en tredje part sker i favør af kunden eller hvis modtageren af varen ellers beriger sig selv ved at tage besiddelse over varerne og fortsætter med at benytte dem, så er køberen og modtageren at blive betragtet som en fælles kontrakspart. Når en køber bestiller en sådan ordre, bekræfter køberen at have samtykket til det.

d.     For kunder som er viderforhandlere og indtræder i sådan en aftale, i forlængelse af deres forretnings aktiviteter eller aktiviteter som en selvstændig person, er retten til tilbagetrækning ikke gældende.

 • Levering

a.     Hvis varerne skal sendes, overgår risikoen til kunden lige så snart at forsendelsen er overgivet til firmaet der står for fragten.

b.     Varerne er sendt fra Limepacks producent og er som standard leverede af et fragtselskab valg af Limepack.

c.     Overdragelsen af varerne er ikke en del af leveringen af varerne til den af køberen afgivne adresse, men det er en ydelse som Limepack udbyder.

d.     Vi tilbyder gratis levering til alle medlemslande af EU. Vi kan levere til lande uden for EU, men så skal priserne på hjemmesiden betragtes som værende uden fragt. 

e.     Limepack skal ikke være ansvarlig for umulighed af levering eller for forsinkelser i levering, hvis dette skyldes force majeure eller andre uforudsete begivenheder på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten (fx forstyrrelser af alle slags, besværlighed i at anskaffe materialer eller energi, forsinkelse i transport, strejker) er Limepack ikke ansvarlig. Hvis disse begivenheder gør leveringen eller ydelsen mærkbart mere besværlig eller umulig for Limepack og hindringen ikke er af midlertidig natur, har Limepack retten til at afbryde kontrakten.

 • Undersøgelsespligt

a.     De leverede varer skal gennemgås straks efter modtagelse for eventuelle mangler. Mindre eller forkerte leveringer og alle mangler skal meddelelses skriftligt (pr. e-mail eller brev) inden 3 arbejdsdage (være i hænde på sælgeren). I tilfælde af legitime and rettidig klager, har Limepack ret til at genlevering eller give et afslag i prisen. Skjulte mangler som ikke bliver fundet ved første undersøgelse skal hævdes inden for lovpligtige garantiperiode.

b.     I tilfælde af legitime klager, har sælgeren ret til at afhjælpe og/eller erstatte varen ved sælgerens skøn, ved udelukkelse af andre krav. I tilfælde af forsinkelse, udeladt eller ikke succesfulde reparationer eller udskiftning, kan køberen kræve en reduktion i prisen eller ophæve kontrakten.

 • Udførelse af ordren

a.     Data skal videregives i de formater som Limepack har fremsendt. Det er obligatorisk at databladene bliver overholdt. I tilfælde af levering af anderledes formater af dataene, kan vi ikke garantere en fejlfri udførelse på nær hvis vi skriftlig har accepteret formatet. Køberen påtager sig fuldt ud nøjagtigheden af sin data, selv i tilfælde af fejl i dataoverførslen eller medierne til lagring af data.

b.     Der er ingen forpligtelse til at undersøge enhver form for leverance fra kunden eller fra en tredjepart udpeget af køber – dette gælder også for mediet til at lagre dataen og for transmitterede data. Dette gør sig ikke gældende, hvis dataen tydelige er ubrugelig eller ulæselig eller i tilfælde af tydelige aftale herom. Data beskyttelse er udelukkende køberens ansvar. Limepack har ret til at tage kopier af køberen’s data.

 • Mangler

a.     I tilfælde af materialets fejl af de leverede varer, Limepack er forpligtede til og har ret til at rette eller erstatte varen inden for et rimeligt tidsrum har passerede. I tilfælde af fejl fx umulighed, uacceptabel, nægtelse eller urimelig forsinkelse ved afhjælpning eller udskiftning, kan køberen hæve aftale eller kræve afslag i prisen.

b.     Hvis en fejl er mærkbart Limepacks skyld, kan køberen kræve erstatning under forholdene specificerede i disse handelsbetingelser.

 • Ansvarlighed

a.     Sælgeren skal kun være ansvarlig for skader forårsagede ved forsæt eller grov uagtsomhed, så vel som brud på essentielle kontraktlige forpligtelser, for så vidt som opfyldelsen af kontraktens formål er truet, i fraværet af berettigede egenskaber og i tilfælde af obligatorisk ansvar i henhold til produktansvarsloven. I tilfælde af culpøse overtrædelse af essentielle kontraktlige forpligtelser, er ansvarlighed kun accepterede for kontraktlige typiske og forudseelige skader.

b.     Hvis krav for skaderne er forsat påståede, skal de indleveres inden for fire måneder efter skriftlig afvisning fra sælger.

 • Priser og betaling

a.     Priserne på hjemmesiden er listede uden moms.

b.   Vi tager forbehold for prisfejl i følge med valutaændringer, tastefejl, force majeure og system fejl. 

b.     Køberen kan betale for ordren via bank overførslen, PayPal eller kreditkort. Limepack skal have modtaget betalingen eller betalingsbevis før produktionen vil begynde.

c.     Når Limepack har modtaget betaling eller betalingsbevis for varerne og servicen og designet for ordren er færdigt og godkendt, vil produktionen og levering af varerne begynde.

d.     Sælgeren og køberen kan aftale individuelle betalings betingelser, hvis sælgeren har givet sin skriftlige accept.

e.     Hvis afleveringsdatoen for betalingen er overskredet, og en påmindelse er givet, vil fakturabeløbet blive tillagt en standard rente på 8 % ovenpå Den Europæiske Centralbanks respektive basissats.

 • Overdragelse af krav

a.     Kunden kan kun modregne egen mod Limepacks krav, hvis kundens krav er ubestridt og bestemt med endelig retskraft.

b.     Kunden kan ikke videregive sine krav mod Limepack, uden skriftligt samtykke.

 • Returpolitik for Limepack

a.     Returpolitikken er kun gældende for forbrugere.

b.     Hvis køberen bestiller produkter med dit eget tryk, accepterer vi ikke returnering efter produkterne er blevet sendt til produktion, da produkterne er af species kategori.

c.     Limepack accepterer returnering af standard produkter uden tryk og refundere hele prisen. Limepack accepterer returnering af standard produkter, hvis de bliver returneret 14 dage efter levering. Køber skal selv afholde omkostninger i forbindelse med tilbageleveringen af produkterne.

d.     Ethvert produkt du returnerer, skal være i samme stand som da det blev leveret og i produktets originale emballage. Venligst behold kvitteringen.

 • Ejendomsret

 • Vi forbeholder hos os ejendomsretten over varerne indtil vi har modtaget den fulde betalingen for produkterne.