fbpx
keyboard_backspaceTilbage til bloggen

Hvem og hvad er FSC®?

Af Steffen Andersen · 26. september 2019

FSC står for “Forest Stewardship Council®” som er en international non-profit organisation med en mission om at passe på verdens skove for mange fremtidige generationer.

FSC blev grundlagt i 1993, organisationen startede året efter at man ikke blev enige om at stoppe skovrydningen i 1992 ved Earth Summit konferencen som blev afholdt i Rio. Herefter gik en gruppe forretninger, miljøforkæmpere og samfunds ledere sammen om at skabe FSC organisationen. 

Fra dag et og med sikkerhed langt ind i fremtiden vil de stadig have den samme vision og mission om at sikre skove og grønne områder til fremtidens generationer. FSC operere i mere end 80 lande rundt om i verden og har mere end 200 millioner hektar skov som er FSC certificeret. 

Deres vision er at sende et klart signal til befolkningen om at det er muligt at møde efterspørgslen for skov produkter uden at fælde flere træer og skove end der bliver genplantet, så skovene er sunde til fremtidige generationer. 

Vi er FSC certificeret under FSC® C132484, SCS-COC-005763-BC.

FSC Chain of Custody

For at virksomhederne kan tilbyde FSC certificeret produkter skal de være en del af deres Chain of Custody program. Dette program er til for at forbruger og andre købere af FSC certificeret produkter kan sikre sig at produktet er FSC certificeret. 

FSC sørger for at sikre fuld gennemsigtighed gennem deres Chain of Custody princip, så det er muligt som forbruger at se hvor produkterne kommer fra og hvilke skove træerne er fra. 

FSCs Chain of Custody holder styr på produktets tilbliven, så du kan se hvilken skov det er fældet i og efterfølgende behandlingssteder. FSC bruger tre forskellige metoder til at holde styr på, at produkter som påstår at de er FSC certificeret kan bevise dette. De tre metoder hedder hhv. “Transfer system”, “Percentage system” og “credit system”. 

Transfer System

Dette kontrolsystem er det mest brugte og bruges til rigtige mange let afsættelige vare såsom mælkekartoner, papkrus og andre lign. papir produkter. Hvis dette er det brugte system har alle i distributionskæden muligheden for at kalde sig FSC certificeret, når de er blevet medlem af FSC og de kan herefter sælge FSC certificeret produkter. Vi hos Limepack er f.eks. en del af dette system.

Percentage System

Det procentmæssige system er primært benyttet af papirproducenter, papirmøller og træproducenter. Ved dette system skal de holde system og dokumentere at de rå materialer som bliver brugt i produktionen, at minimum 70% de materialer er certificeret med et FSC label. 

Credit system

Dette system bliver brugt af producenter, som laver produkter med FSC labelen FSC mix. Dette skyldes at materialerne til produkterne har forskellige FSC Chain of Custody mærker, det kan dog også være tilbage sendte papirprodukter eller andre træprodukter. Kredit systemet tillader altså producenter og blande disse produkter, så længe en stor del af produkterne kommer fra FSC labeled træ – Men det kan kun sælges med labelen FSC mix. 

Understand the FSC label
© Limepack. Understand the FSC label

Hvorfor FSC produkter?

Der er mange grund til at virksomheder skal tilbyde FSC certificerede produkt og benytter sig af FSC labelen. Når man benytter sig af FSC mærket på sit produkt er man med til at sprede budskabet omkring FSC og deres vision – Det sikre ligevel at forbrugerne kan tjekke hvor produktet oprindeligt kommer fra.

FSC går således ikke kun op i at skovene bliver bevaret, men de går også meget op i at beskytte rettighederne for de indfødte og sikre at skovbruget ikke tvinger dem til at flyttet. FSC kan således i tilfælde beslutte at frede områder af en skov, hvis den har kulturel, religiøs eller en anden høj værdi for de indfødte. 

FSC opfordre således også skove ejerne til at benytte sig af lokal arbejdskraft, så de kan være med til at sikre bedre forhold for lokalsamfundet. Det giver ligeledes de lokale med træning, sikkerhedsudstyr og generelt gode arbejdsforhold.

FSCs arbejdsprincipper

FSC har lavet 10 principper omkring hvad de forstår som ansvarlig ledelse af skoven. For at et skovbrug kan blive certificeret af FSC skal det leve op til følgende principper og regler. 

Vi som virksomhed er godt informeret om de regler og principper, som FSC kræver, og vi samarbejder derfor med producenter, der køber alle deres papirprodukter fra FSC-certificerede virksomheder. Vi sørger også for, at de producenter, der hævder, at de er FSC-certificeret, overholder disse principper.

FSC vs standard træ og papir

FSC paper

FSC giver dig mange gode grunde til hvorfor du skal være vælge FSC certificerede produkter. Nogle af dem er:

Produkterne kommer fra en vedvarende ressource, og at skovbruget genplanter træerne løbende, så de ikke fælder flere træer end der bliver plantet. 

Når det kommer til almindelig byggematerialer, så er FSC certified træ også vurdere til at være meget mere effektivt når det kommer til termisk isolation. Det er således vurderet til at være 5 gange bedre end cement, 10 gange bedre en mursten og 350 gange bedre end stål. Denne form for FSC træ er således perfekt for bygninger. 

FSC certifikatet tillader dig at viser overfor forbrugeren, at de kan være sikre på at når de køber produktet, at det kommer fra skovene og skovbrug som bliver kontrollerede forsvarligt af dens ejere. 

Vi hos Limepack arbejder kun med producenter i EU, som gør at mange af de producenter vi arbejder med tilbyder FSC certificeret materiale. Vi kan fx lave papkrus med FSC mix label, som betyder at de producerede af en blanding mellem kontrollerede træ, genanvendt træ og certificerede træ. 

FSC og FNs verdensmål 

FNs verdensmål bliver skabt i forbindelse med at mange nationer verden rundt mødes og bliver enige om hvilke mål, hvad nationerne skal opnå inden 2030. Målene er blevet skabt for at forbedre verdenen omkring sociale, økonomiske og klima- og miljømæssige problemer.

FSC arbejder også med nogle af de verdensmål som FN arbejder for. Målene som FSC arbejder mod er samtidig i overensstemmelse med FNs verdensmål, og det er særligt 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 15 (livet på land).

FSC arbejder kontinuerligt med disse FN mål ved at udbrede deres principper for rettigheder for arbejdere, ikke fælde flere træer end der løbende bliver plantet og have gjort det muligt at certificere genbrugt papir.

Ved at støtte FSC, støtter du således også FNs verdensmål – Dette er vigtigt da det kan få andre virksomheder og nationer til engagere sig i kampen for verdens målene.

Standard papir

Almindelig papir produkter er lavet fra skovplantager som kan leve op til kravene fra FSC af, men ikke har dokumenteret det godt nok. De producenter eller distributører af ikke FSC certificeret papir produkter er således ikke underlagt de samme krav til rettigheder for de ansatte, skovbrug og styrkelsen af det lokale miljø. 

Både producenter af FSC og ikke FSC papir kan producere produkter lavet af genanvendt papir. 

Skove som ikke er FSC-certificerede er ikke kontrollerede og dokumenterede i ligeså høj grad, som FSC certificerede er. Det betyder at de ikke kan kontrollere kvaliteten og sikkerhedsforanstaltningerne.

Dette kommer fx til udtryk ved dette eksempel – Amazonas regnskove har gennem 00’erne været i brand flere gange, og dette kunne argumenteres for at det kunne være undgået, hvis der havde været mere kontrol med skoven, som der ville være sket hvis den var FSC certificerede. 

Der findes mange eksempler på hvordan FSC-certificeringen har haft en positiv påvirkning på skovområder. Tag Bolivia som eksempel, de har mere end to millioner hektar skov, som er FSC certificeret, hvilket har hjulpet med at forbedre forholdet mellem skovbruget og den lokale befolkning, samt at det har fået arbejdsløsheden til at falde i områderne nær skoven.

Content- og marketingansvarlig hos Limepack

Alle blogindlæg arrow_forward
Gå til Limepack
Følg os på